Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan om uit te zoeken of het zinvol is om een Spoor 2 traject te doorlopen met een zieke medewerker.

De vraag die tijdens het haalbaarheidsonderzoek beantwoord moet worden, luidt als volgt:

“In hoeverre is de werknemer bemiddelbaar of bemiddelbaar te maken?”

Er kunnen een aantal redenen zijn voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, bijvoorbeeld:

 • Uit arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er weinig mogelijkheden voor re-integratie zijn binnen de eigen organisatie;
 • Als onderbouwing voor het UWV om een 2e spoor traject te kunnen staken;
 • Een vervroegde WIA-aanvraag (IVA) bij het UWV;
 • De verwachting bestaat dat de medewerker bij een WIA-beoordeling voor meer dan 80% afgekeurd wordt.

Voordelen

 • Onderzoeken of een Spoor 2 traject zinvol is;

 • Het voorkomen van een loonsanctie;

 • Inzicht verschaffen in belemmeringen, persoonlijkheid, competenties en loopbaanperspectief van medewerker in relatie tot haalbaarheid 2e spoor traject;

 • Uitkomsten kunnen benut worden bij een Spoor 2 traject, hetgeen de kans op succes vergroot;

 • De rapportage die in het kader van het haalbaarheidsonderzoek wordt opgesteld, kan gebruikt worden voor het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV;

 • De rapportage die in het kader van het haalbaarheidsonderzoek wordt opgesteld, kan gebruikt worden voor een (vervroegde) WIA-aanvraag.

Onze werkzaamheden

In het kader van het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek, doen wij normaliter o.a. de volgende werkzaamheden verrichten:

 • Allereerst starten we natuurlijk met dossierstudie: we bestuderen het door de bedrijfsarts opgestelde belastbaarheidsprofiel, overige (medische) stukken, evt. arbeidsdeskundige rapportage;
 • We voeren gesprekken met de zieke medewerker, de bedrijfsarts/arbodienst/arbeidsdeskundige en/of werkgever;
 • We doen onderzoek naar de mogelijkheden en wensen van de zieke werknemer en laten de werknemer thuis op zijn/haar eigen computer een online FIT-test doen (dat kost de werknemer circa 30 minuten tijd). Door deze FIT-test krijgt de zieke werknemer een realistisch beeld van zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt;
 • We beoordelen wat de afstand tot arbeidsmarkt is;
 • We stellen een eindrapportage op.

Speerpunten in onze begeleiding

Bij ons ervaart u de voordelen van een compact bureau. Kenmerkend voor ons zijn:

 • korte lijnen;
 • persoonlijk contact en oog voor individuele behoeften;;
 • proactief en betrokken;
 • daadkrachtig;
 • deskundigheid en ervaring.

Zo maken wij het verschil!

Interesse of meer informatie?

Wij staan voor u klaar! Neem contact op via 045-5248285 of stuur een mail naar info@workforpeople.nl