FAQ items aan het laden...

Eerste spoor

Wanneer een werknemer ziek wordt, dan start het re-integratietraject Eerste spoor al op de eerste dag van de ziekmelding. Vanaf dat moment gaan werknemer en werkgever actief en doelgericht werken aan de terugkeer van de desbetreffende werknemer.

De werkgever meldt de werknemer ziek bij de arbodienst of bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt in de zesde week een probleemanalyse op. Hierin staat wat de werknemer wel en niet kan. In de achtste week stellen de werknemer en werkgever samen een plan van aanpak voor de re-integratie op. Het re-integratietraject Eerste spoor duurt maximaal één jaar. In de 42e week wordt de werknemer ziek gemeld bij het UWV.

De wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds complexer geworden. De kundige adviseurs van Work for People helpen u graag verder om het proces rondom verzuim en re-integratie goed vorm te geven. Wij zoeken graag samen met iedereen naar een passende en kloppende oplossing.

Tweede spoor

Soms lukt het een werknemer niet om terug te keren naar het eigen werk of is er geen aangepast werk mogelijk bij de eigen werkgever. Een nieuwe baan bij een andere werkgever is dan een mooie optie. Bij het re-integratietraject Tweede spoor wordt er gekeken naar passend, nieuw werk voor de werknemer bij een nieuwe organisatie.

Het re-integratietraject Tweede spoor vindt plaats in het begin van een nieuw werkleven. Er is bij dit re-integratietraject aandacht voor gesprekken over vaardigheden, zoekrichting en de persoonlijke kwaliteiten van de werknemer. Samen met onze adviseur gaat de werknemer op zoek naar antwoorden op vragen als: waar liggen de kansen? Welke vacatures zijn? Passen ze bij mijn werkervaring? Is er nieuwe ervaring nodig? Samen wordt er op zoek gegaan naar een nieuw begin. Er is ook ruimte voor sollicitatievaardigheden, het opstellen van een CV, brieven schrijven en voeren van gesprekken. Bij Work for People kan dit o.a. geoefend worden met acteurs en rollenspellen. De persoonlijke ontwikkeling van de medewerker staat centraal.

Werkervaringsplaats

Soms is een werkervaringsplaats ook een mogelijkheid om werkervaring op te doen. Een werkervaringsplaats helpt om buiten de kaders te kijken en biedt de mogelijkheid om te kijken of dit werk iets voor de werknemer is. Work for People werkt samen met gemeenten en andere instellingen om ervaringsplaatsen te vinden voor de medewerker.

Interesse of meer informatie?

Wij staan voor u klaar! Neem contact op via 045-5248285 of stuur een mail naar info@workforpeople.nl