Spoor 2 traject

Re-integratie in Spoor 2: wat betekent dit voor u als werkgever?

Eén van uw medewerkers is al een tijd ziek en kan helaas niet meer het eigen werk uitvoeren. Binnen uw organisatie heeft u ook geen ander passend werk voor deze medewerker kunnen vinden. Daarom wilt u de re-integratie in Spoor 2 starten.

Het kan ook zijn dat uw zieke medewerker weliswaar alweer in Spoor 1 werkzaamheden verricht, maar dat nog niet zeker is of het de werknemer gaat lukken om weer volledig terug te keren.

Wanneer er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie moet er een adequaat tweede spoor traject worden gestart om de hervattingskansen van de zieke medewerker zo veel mogelijk te vergroten. Een Spoor 2 traject moet uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) opgestart worden.

De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om zieke medewerkers zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dit betekent voor u als werkgever dat u te maken krijgt met regels en verplichtingen. Ook een Spoor 2 traject dient aan die regels te voldoen. Dat is belangrijk, want als het UWV aan het eind van het tweede ziektejaar oordeelt dat u als werkgever niet aan al deze regels en verplichtingen hebt voldaan, dan legt het UWV u als werkgever een loonsanctie op. In dat geval dient u het loon van de zieke werknemer nog een jaar lang door te betalen (derde ziektejaar), blijft het opzegverbod van kracht etc.

Tweede spoor traject: de juiste stappen tijdens re-integratie

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke werknemer. U moet zich houden aan de eisen van het UWV voor het opbouwen van een compleet re-integratiedossier, maar u moet ook nauwkeurig de stappen volgen binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Alles heeft als doel om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Daarom kiest u voor Work for People om uw medewerker te begeleiden in Spoor 2:

 • Gespecialiseerd in het begeleiden van mensen naar een nieuwe werkplek;
 • Véél ervaring met re-integratie, outplacement en coaching, en uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt;
 • Wij hanteren een persoonlijke aanpak;
 • We bieden maatwerktrajecten waardoor u nooit te veel betaalt.

Onze benadering en opbouw van een re-integratietraject

Work for People verzorgt de begeleiding van uw werknemer op individuele basis en door middel van een modulaire opbouw. Hierdoor betaalt u als werkgever nooit te veel. Wij kunnen op deze manier maatwerk en kwaliteit leveren tegen gunstige tarieven. Gedurende het gehele traject heeft u één vast aanspreekpunt: namelijk de re-integratieconsulente die uw zieke werknemer ook begeleidt. De uitgangspunten van het traject worden vooraf met u besproken. Onze re-integratietrajecten zijn maatwerk: deze kunnen naar wens worden opgebouwd door het inzetten van verschillende modules in iedere fase van het traject.

Fase 1: Kennismaking en intake

Wij vinden het belangrijk om allereerst kennis te maken met u en uw organisatie. Het eerste gesprek met u, de kennismaking, is bij ons altijd geheel kosteloos. Wanneer u hierna besluit om bij Work for People een Spoor 2 traject op te starten, dan gaan wij hiermee aan de slag en zullen wij uw werknemer uitnodigen voor een kennismakings- en intakegesprek.

Na de intake zal een Trajectplan worden opgesteld, met daarin vastgelegd welke afspraken zullen gelden tijdens het Spoor 2 traject. Deze zal door zowel ons, u als werkgever en uw werknemer ondertekend worden, zodat voor iedereen duidelijk is wie welke rol heeft en wat je van elkaar mag verwachten. Een ander voordeel is dat door uw werknemer in te laten stemmen met het Trajectplan hij/zij daarmee zijn/haar commitment vastlegt, en dus is aan te spreken op de inspanningen die hij/zij moet leveren (bijvoorbeeld wekelijks solliciteren).

Fase 2: Oriëntatiefase

Na het afronden van de intakefase starten we met de oriëntatiefase. De re-integratieconsulente van Work for People zal elke 2-3 weken individuele (coachings)gesprekken met uw werknemer voeren. Uitgangspunt is dat deze (coachings)gesprekken zoveel als mogelijk plaatsvinden op het kantoor van Work for People in Nuth. Op deze manier kan uw werknemer weer langzaam wennen aan regelmaat, het nakomen van afspraken, reistijd etc. Bijkomend voordeel is ook dat zo de belastbaarheid van uw werknemer getoetst kan worden en opgebouwd kan worden.

Maar desgewenst kunnen we deze afspraken ook via videobellen doen.

Het doel van de (coachings)gesprekken is o.a. om het handelen van de werknemer doelgericht en effectief te organiseren richting het beoogde doel: namelijk het duurzaam vinden van een passende werkplek.

Tijdens de oriëntatiefase zal een persoonsprofiel en een zoekprofiel worden opgesteld. Deze vormen de basis van de koers van het Spoor 2 traject.

De re-integratieconsulente van Work for People zal uw werknemer ook regelmatig huiswerkopdrachten meegeven. Denk bijvoorbeeld aan het invullen van loopbaantestjes, het opstellen van een CV en sollicitatiebrief, maar denk bijvoorbeeld ook aan het oefenen met anderen om hulp vragen, grenzen bewaken etc. Alles wat nodig is om uw werknemer in het re-integratieproces verder te helpen en zo de afstand tot de arbeidsmarkt op te heffen of te verkleinen.

Fase 3: Bemiddelingsfase

Na het doorlopen van de oriëntatiefase starten we met de bemiddelingsfase. Tijdens deze fase gaan we starten met de sollicitatieactiviteiten.

Uw werknemer zal samen met de re-integratieconsulente van Work for People zijn/haar eigen netwerk in kaart brengen. Uw werknemer zal zelf (pro)actief in dit netwerk zoekopdrachten uitvoeren om zo tot het beoogde doel te komen: namelijk terugkeren naar de arbeidsmarkt. Waar nodig zal Work for People uiteraard ook haar eigen netwerk benutten om bijvoorbeeld voor uw werknemer een ingang te proberen te creëren om ergens op kennismakingsgesprek te mogen komen.

Fase 4: Arbeidsmarktfase

Na het afronden van de bemiddelingsfase gaan we van start met de arbeidsmarktfase. Tijdens deze fase richten wij ons actief op de arbeidsmarkt en staat alles in het teken van het vinden van werk.

Gekeken zal worden welke stappen nodig zijn om daadwerkelijk terug te keren op de arbeidsmarkt. Dit vergt maatwerk. In het algemeen wordt tijdens deze fase ingezet op het organiseren van een meeloopdag, een snuffelstage, het starten met een werkervaringsplek, detachering etc. Zo kan beoordeeld worden welke arbeidsmogelijkheden en welk verdienvermogen uw werknemer heeft, en kan tevens gewerkt worden aan het opbouwen van de belastbaarheid van uw werknemer.

Losse maatwerkmodules

Omdat ieder re-integratietraject uniek is en om maatwerk vraagt, bieden wij graag maatwerktrajecten aan. Onze maatwerktrajecten zijn volledig afgestemd op de situatie van uw werknemer. Bij losse maatwerkmodules, die tegen een meerprijs kunnen worden ingekocht, kunt u denken aan:

 • Assertiviteitstraining;
 • Agressietraining;
 • Nederlandse taal;
 • Scholing of cursussen waaronder verschillende veiligheidstrainingen, zoals VCA, BOA, SOG, Beveiliger-2, heftruckcertificaat, etc.

Tijdens het gehele Spoor 2 traject stelt de re-integratieconsulente van Work for People periodiek een rapportage op, zodat u de voortgang van het tweede spoor traject op de voet kunt volgen.

Speerpunten in onze begeleiding:

 • Korte lijnen;
 • Persoonlijk contact en oog voor individuele behoeften;
 • Pro-actief en betrokken;
 • Daadkrachtig;
 • Deskundigheid en ervaring.

Zo maken wij het verschil!

Eerdere ervaringen

Manon doet veel moeite om werknemers goed door het Spoor 2 traject heen te begeleiden. Ze luistert heel goed naar wat er gezegd wordt, stelt de werknemers gerust en haalt stress bij hen weg. Daar zijn wij als werkgever erg blij mee.

Opdrachtgever Spoor 2 traject

De gesprekken met Manon Pieters heb ik als fijn ervaren. Manon biedt altijd een luisterend oor en heeft mij toen ik moeite had met solliciteren op een positieve manier ondersteund tijdens het Spoor 2 traject.

Spoor 2 traject kandidate

We zijn van mening dat de inspanningen die gedaan zijn door Manon Pieters ten behoeve van het Spoor 2 traject van onze zieke werknemer uitstekend zijn geweest.

Opdrachtgever Robedo Cleaning B.V.

Lees hier meer reviews over onze dienstverlening.

Interesse of meer informatie?

Wij staan voor u klaar! Neem contact op via 045-5248285 of stuur een mail naar info@workforpeople.nl