Werkfit maken

Een Werkfit traject is erop gericht om klanten, die door omstandigheden niet zelfstandig hun weg kunnen vinden naar inkomensvormend werk, te activeren, te motiveren en te versterken, zodat ze in staat zijn zelfstandig werkzaamheden te gaan verrichten. Tijdens een Werkfit traject richten we ons op:

  • het versterken van de werknemersvaardigheden van de klant;
  • het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de klant;
  • het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie van de klant.

In onze werkwijze ligt de nadruk op de klant zelf, op zijn/haar veerkracht en op wat zijn/haar leven betekenisvol maakt. Tijdens het Werkfit traject voeren we coachingsgesprekken met de klant en gaat de klant aan de slag met het maken van diverse testen (bijvoorbeeld een interesse- en competentietest) en opdrachten. Al deze gesprekken en opdrachten dragen bij aan de ontwikkeling van de klant en het behalen van zijn/haar re-integratiedoelstelling.

Verder zal tijdens het Werkfit traject worden ingezet op het realiseren van een werkervaringplek of vrijwilligerswerkplek, met als doel het opdoen van arbeidsritme en sociale activering als voorbereiding op terugkeer op de arbeidsmarkt. De werkplek draagt bij aan het
verwerven van arbeidsritme, sociale contacten, nieuwe ervaringen en inzichten in mogelijkheden, affiniteit en beperkingen. Voor het realiseren van een werkervaringsplek of vrijwilligerswerkplek maakt Work for People gebruik van haar connecties vanuit de uitzendbranche en van de samenwerking met Veiligheidscentrum Limburg en natuurlijk ook van haar overige contacten in het eigen netwerk.

Om een klant een goed beeld te geven van een bepaald beroep kan een beroepen-/scholingsoriëntatie worden ingezet. Hierdoor kan een goed advies gegeven worden richting vervolgtraject waarbij een begin gemaakt wordt met het opstellen van een zoekprofiel. Dit is interessant voor klanten waarbij verder gekeken moet worden dan de voor de hand liggende bemiddelingsgroepen van uit het arbeidsverleden. Door het verbreden van de zoekscope kunnen klanten die door een beperking genoodzaakt zijn een ander beroep te
kiezen nieuwe uitdagingen vinden en opnieuw de zingeving van werk ervaren.

Werkfit maken
Ik wil meer informatie!

Interesse of meer informatie?

Wij staan voor u klaar! Neem contact op via 045-5248285 of stuur een mail naar info@workforpeople.nl